Xamarin.Android – Admob Banner reklam işlemleri

16 Ağu

Bu yazımda Google reklam servisi olan Admob ile Mobil uygulamamızda en basit anlamı ile Banner bir reklamı nasıl uygulamamıza ekleriz anlatmaya çalışacağım.

Banner reklamı nedir bilmeyenler varsa buraya bakabilirler.

Başlayalım:

1- Admob reklam servisini kullanabilmek için bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Bu kütüphaneyi Nuget Manager aracılığı ile yükleyelim: Xamarin.GooglePlayServices.Ads

2- Şimdi reklamı göstermek istediğimiz ekranımızı(.axml dosyamız) açıp aşağıda ki xml kodları ile banner reklamını ekleyelim.

<com.google.android.gms.ads.AdView
      xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      android:id="@+id/adView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      ads:adSize="MEDIUM_RECTANGLE"
      ads:adUnitId="ca-app-pub-3940256099942544/6300978111">
    </com.google.android.gms.ads.AdView>

3- İlgili activity(.cs dosyası) dosyamızı açıp gerekli reklam çağırma kodlarını yazalım.

using Android.App;
using Android.Widget;
using Android.OS;
using Android.Support.V7.App;
using Android.Gms.Ads;

namespace XamarinAndroidAdmobTest
{
  [Activity(Label = "@string/app_name", Theme = "@style/AppTheme", MainLauncher = true)]
  public class MainActivity : AppCompatActivity
  {
    AdView adview;

    protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreate(savedInstanceState);

      // Set our view from the "main" layout resource
      SetContentView(Resource.Layout.activity_main);

      //+ Google ads
      MobileAds.Initialize(this, "ca-app-pub-3940256099942544~3347511713");

      adview = FindViewById<AdView>(Resource.Id.adView);

      //Test device request.
      AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().AddTestDevice("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231").Build();
      adview.LoadAd(adRequest);

      //-
    }
  }
}

Evet arkadaşlar işlemler bu kadardır. Artık build + run edip test edebiliriz. Ekran çıktınız eğer şu şekildeyse başardınız demektir.

Eğer yukarıda ki gibi test reklamını gösterebildiyseniz artık Google Admob‘a kayıt olup gerçek reklamlarınızı gösterebilirsiniz.

Bunun için admoba giriş/kayıt yapıp oturum açıyoruz. > Reklam birimi oluşturuyoruz. Oluşturmak için buraya bakabilirsiniz > Oluşturduktan sonra uygulama Id si ve reklam Id’si verecek. Bunları kaydedelim ve yukarıda ki uygulama kodlarında şuralar ile değiştirelim.

.axml dosyasında değiştirilecek ads:UnitId kısmıdır. Buraya talimatlarda ki 2.Id olan UnitId’yi yazıyoruz. Kodlar birbirine çok benziyor 2.Id’de dikkat ederseniz “/” karakteri yer alıyor. Buraya “/” karakteri olan kodu yapıştırıyoruz.

<com.google.android.gms.ads.AdView
      xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      android:id="@+id/adView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      ads:adSize="MEDIUM_RECTANGLE"
      ads:adUnitId="YourUnitId">
    </com.google.android.gms.ads.AdView>

Daha sonra Activity(.cs) dosyamızı açıp aşağıda ki şekilde güncelliyoruz.

Burada ise 2 yer güncellenir. MobileAds.Initialize(this, “YourAppId~”); kısmına kendi uygulama Id’mizi yazıyoruz yani talimatlarda ki 1.Kod olan ve içeriğinde “~” karakteri olan kodu yazıyoruz.
Daha sonra test device kodunu kapatıp direkt build kodunu yazıyoruz.

using Android.App;
using Android.Widget;
using Android.OS;
using Android.Support.V7.App;
using Android.Gms.Ads;

namespace XamarinAndroidAdmobTest
{
  [Activity(Label = "@string/app_name", Theme = "@style/AppTheme", MainLauncher = true)]
  public class MainActivity : AppCompatActivity
  {
    AdView adview;

    protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreate(savedInstanceState);

      // Set our view from the "main" layout resource
      SetContentView(Resource.Layout.activity_main);

      //+ Google ads
      //App Id
      MobileAds.Initialize(this, "YourAppId~");

      adview = FindViewById<AdView>(Resource.Id.adView);

      //Test device request.
      //AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().AddTestDevice("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231").Build();
      AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().Build();
      adview.LoadAd(adRequest);

      //-
    }
  }
}

Evet artık Google Admob servisinizde ki reklamlar gösterilecektir. Başka bir yazımda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.

Yararlı kaynaklar

https://developers.google.com/admob/android/banner

https://developers.google.com/admob/android/test-ads

Bir Cevap Yazın