ASP.NET MVC Core 5.0 – Cookie Authentication Kullanımı

2 Nis

Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlere ASP.NET MVC Core 5.0‘da Cookie Authentication yapısını Asp.Net Core Identity olmadan kendimiz özel şekilde nasıl yönetiriz anlatmaya çalışacağım. Cookie Authentication, tarayıcıların Çerez Depolarını kullanarak, oturum yönetme imkanı veren bir Authentication yapısıdır. Bu yapıyı Identity içerisindeki Claimler … Read More »