.Net MVC(Core) - PartialView Ajax ile veri çekme işlemleri

22 Haz

Merhaba arkadaşlar, PartialView ile gösterdiğimiz verileri, Ajax jquery ile istek atıp, istediğimiz yerde bu veriyi nasıl gösteririz anlatmaya çalışacağım. Ben boş bir .Net Core Mvc projesi açtım, fakat .Net MVC projesinde de aynı işlemler geçerlidir. Şimdi işlemlere geçelim. Controller classımın içine GetData() … Read More »

.Net(Core, Xamarin) – Refit Kullanımı

29 May

Interface isimli bir klasör açtım ve onun içine IMyAPI isimli interface class oluşturdum. using Refit; using RefitExample.Model; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; namespace RefitExample.Interface { public interface IMyAPI { [Get("/todos")] Task<List<Todos>> GetTodos(); } } Buraya yakından bakalım. Get kısmında belirttiğimiz /todos … Read More »

Firefox Add-Ons(Extension) – Context Menu Yapımı (Search On Twitter)

4 Mar

Manifest.json> { "manifest_version": 2, "name":"Search on Twitter", "description": "Selected text Search on Twitter", "version": "1.0", "author": "Semih Çelikol", "homepage_url": "https://semihcelikol.com", "icons": { "48": "icons/icon48.png", "64": "icons/icon64.png", "96": "icons/icon96.png" }, "permissions": ["contextMenus"], "background": { "scripts": [ "background.js" ] } } background.js … Read More »

Xamarin.Android – SwipeRefreshLayout Kullanımı

18 Şub
SwipeRefreshLayoutExample

Örneğin bir Listview’ınız var ve bu Listview’a datanızı basıyorsunuz. Yapmamız gereken ilk adım, Listview’ı SwipeRefreshLayout içerisine almak. Şöyle: <android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout android:id="@+id/swipeRefreshLayoutMain" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> <ListView android:id="@+id/listMain" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"/> </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout> Şimdi kod kısmına geçip, ilgili objeyi çekip, refresh olduğunda yapacaklarımızı yazabiliriz. Benim örneğimde, … Read More »

Xamarin.Android – Diğer uygulamalarla paylaşım (Link/Text/Html/Image)

17 Şub
XamarinAndroidShareWithOtherApps

Text/Link paylaşımı için Intent sharingIntent = new Intent(Android.Content.Intent.ActionSend); sharingIntent.SetType("text/plain"); sharingIntent.PutExtra(Android.Content.Intent.ExtraText, "https://play.google.com/store/apps/details?id=" + PackageName); StartActivity(Intent.CreateChooser(sharingIntent, "Sharing link option")); string shareBodytext = string.Format("<html>" + "<title>{0}</title>" + "<body>Im watching {1} – {2}x{3} <br>" + "<img src='{4}'/> <br>" + "Check out app at: https://play.google.com/store/apps/details?id={5}"+ … Read More »