Dynamics Ax – X++ LastIndexOf / En sondaki karakterin indexini bulmak

17 Ağu

Merhaba arkadaşlar,
Bir text/string veri içerisinde en sonda ki karakterin indexini almak istediğimizde .net‘te LastIndexOf() diye method kullanırız.

Basit bir örnekle bu methodun işlevi şu şekildedir :

a değişkeni içerisinde birden fazla “i” harfi var, bu method bize en sonda ki “i” harfinin indexini veriyor.

Detaylı bilgi için ayrıca bkz : https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/0w96zd3d(v=vs.110).aspx

Ancak Ax‘ta bu methodun karşılığını bulamadığım için .net kodlarını Ax‘ta kullanarak bu sorunu aştım.

Aşağıda bulabilirsiniz.

public static int LastIndexOfChar(str _data,str _char)
{
  System.String  netString;
  int       lastIndex;

  if (!_data)
  {
    throw error("Hata, veri bulanamadı.");
  }

  if (!_char)
  {
    throw error("Hata, karakter bulunamadı.");
  }

  //Karakterin sağında ki, solunda ki boşluklar silinir.
  _char = strLRTrim(_char);

  //.net string değişkenine veri atanıyor.
  netString    = _data;

  //En sona atılan karakterin indexi alınır.
  lastIndex    = netString.LastIndexOf(_char);

  return lastIndex;
}

Bir Cevap Yazın