c# – Datagrid’te tıkladığımız yerleri alıp kullanmak

19 Mar

Merhaba Datagridview’de tıkladığımız alan daki verileri çekmek için datagridin cell clik olayına aşağıda vereceğim kodu kullanabilirsiniz.

//sıfır birinci kolona denk gelir.
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      label4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      kadi.Text  = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      pwd.Text  = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      yetki.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
    }

Bir Cevap Yazın