c# – Şifreyi göstermek / gizlemek

10 Nis

Aşağıda vereceğim kod ile kullanıcı girişlerinde vs kullanıcıya girdiği şifreyi gösterebilirsiniz.

Eğer checkBox işaretliyse şifreyi gösteriyor değilse şifreyi gizliyor.
Screenshot_2

Screenshot_1

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      {
        //checkBox işaretli ise
        if (checkBox1.Checked)
        {
          //karakteri göster.
          textBox1.PasswordChar = '\0';
        }
        //değilse karakterlerin yerine * koy.
        else
        {
          textBox1.PasswordChar = '*';
        }
      }

One Reply to “c# – Şifreyi göstermek / gizlemek”

Bir Cevap Yazın