c# – XML veri oluşturmak,veri yazmak

7 Oca

Merhaba arkadaşlar,
C# ile basit bir XML dosyası nasıl oluşturulur, en basit şekilde anlatmaya çalışacağım.

Aşağıda verdiğim örnek xml üzerinden gideceğim.

<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
<ogrencibilgilerixml>
 <studentinfo name="OgrenciBilgisi">
  <adi>Semih</adi>
  <soyadi>Çelikol</soyadi>
  <ograncino>11111</ograncino>
 </studentinfo>
</ogrencibilgilerixml>

Yukarıda ki gibi bir xml dosyası oluşturmak için gerekli kodlar;

İlk önce kütüphanemize using System.Xml; ekliyoruz.
Daha sonra aşağıda ki kodları kullanarak xml dosyasını oluşturuyoruz.

private void btnCreate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //+Dosya oluşturulur.
      XmlTextWriter xmlCreated = new XmlTextWriter(@"data.xml", UTF8Encoding.UTF8);
      xmlCreated.WriteStartDocument();
      xmlCreated.WriteStartElement("OgrenciBilgileriXml");
      xmlCreated.WriteEndDocument();
      xmlCreated.Close();
      //-

      //+Oluşturduğumuz xmli açıyoruz.
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      doc.Load("data.xml");
      //-

      //+Attribute oluşturuluyor
      XmlElement StudentInfoElement = doc.CreateElement("StudentInfo");
      StudentInfoElement.SetAttribute("name","OgrenciBilgisi");
      //-

      //Atribute bağlı elementler oluşturuluyor.
      XmlElement NameElement = doc.CreateElement("Adi");
      NameElement.InnerText = "Semih";
      StudentInfoElement.AppendChild(NameElement);

      XmlElement SurnameElement = doc.CreateElement("Soyadi");
      SurnameElement.InnerText = "Çelikol";
      StudentInfoElement.AppendChild(SurnameElement);


      XmlElement ogrNoElement = doc.CreateElement("OgranciNo");
      ogrNoElement.InnerText = "11111";
      StudentInfoElement.AppendChild(ogrNoElement);
      //-

      //Attribute altında ki elementler, <ogrencibilgilerixml> içine atılıyor.
      doc.DocumentElement.AppendChild(StudentInfoElement);

      //+veriler yazılıp, dosya kapatılıyor.      
      XmlTextWriter xmlSet = new XmlTextWriter("data.xml", null);
      xmlSet.Formatting = Formatting.Indented;

      doc.WriteContentTo(xmlSet);
      xmlSet.Close();
      //-
    }
</ogrencibilgilerixml>

İşlemler bu kadar, sonra ki yazımda, xmlden veri okuma işlemlerini anlatacağım.
Teşekkürler

Bir Cevap Yazın