c# – Email Gönderimi

23 Eki

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere c# ile nasıl email göndereceğimizi anlatacağım.

Öncelikle tüm projeyi buradan indirebilirsiniz.
İndereceğiniz proje resimde görüldüğü gibidir. Aşağıda temel kodları vereceğim.

email

Aşağıda kodları bulabilirsiniz. Kodların arasında commentle ne yapıldığını açıklıyorum.

Kütüphanemizde using System.Net.Mail; tanımlaması yapıyoruz. Daha sonra aşağıda ki kodları kullanabilirsiniz.

try
{
  //MailMessage clasını yeniden türetiyoruz.
  MailMessage mail = new MailMessage();
  //SmtpClient clasını yeninden türetiyoruz.
  SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient();
  //Giden sunuucu adresini belirtiyoruz. Örnek : smtp.gmail.com
  SmtpServer.Host = textBoxDomainAddress.Text;
  //Portunu belirtiyoruz. Örnek : 587 ya da 25 olabilir.
  SmtpServer.Port = Convert.ToInt32(textBoxPort.Text);
  //Kullanıcı adımızı ve şifremizi belitiyoruz.
  SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(textBoxUserName.Text, textBoxPassword.Text);
  //Güvenli bağlantı olmasını istiyoruz.
  SmtpServer.EnableSsl = true;
  
  //Göndereci adresini belirtiyoruz. Mail gönderdiğimizde burada yazan kişiden mail gidicek.
  mail.From = new MailAddress(textBoxUserName.Text);
  //Mail göndereceğimiz kişiyi belirtiyoruz.
  mail.To.Add(textBoxSendMailAddress.Text);
  //Mailimiz konusunu belirtiyoruz.
  mail.Subject = textBoxSubject.Text;
  //Mailimizin içeriğini belirtiyoruz.
  mail.Body = textBoxContents.Text;
  //Maili gönderiyoruz.
  SmtpServer.Send(mail);
  //MessageBox ile mailin gönderildiğini belirtiyoruz.
  MessageBox.Show("Mail gönderildi.", "Mail Gönderimi");
}
catch (Exception ex)
{
  //Mail gönderilemez ise hatayı messagaBox ile ekrana basıyoruz.
  MessageBox.Show(ex.ToString());
}

Bir Cevap Yazın